-

ު Ѳ, , , ²Ͳ

ϲ ˲Բֲ

Психолого-педагогічна підготовка


      Всі категорії педагогічних, науково-педагогічних працівників

( / )

      30 (год) / 1 ЄКТС

      Програму спрямовано на засвоєння теоретичних і практичних аспектів освітньої діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників в закладі освіти за вибраними слухачами модулями підготовки.

      Засвоювані компетентності:
Здатність до проведення майстер-класів, відкритих уроків, тренінгів тощо
Здатність до взаємодії з суб’єктами освітньої-виробничої діяльності та соціальними партнерами щодо планування та організації освітнього процесу
Здатність до розроблення та реалізації програми професійного самовдосконалення
Здатність до створення освітнього середовища, зорієнтованого на особистісний, творчий та духовний розвиток здобувачів освіти
Здатність застосовувати інноваційні педагогічні технології з урахуванням мети, особливостей підготовки фахівців за різними спеціальностями, змісту навчального матеріалу, індивідуальних особливостей здобувачів освіти
Здатність до усвідомлення потреби у саморозвитку